USZ 2002/268, CRvB 24-07-2002, , 99/5095 WW, 99/5097 ZW

Inhoudsindicatie

Bevoegd orgaan, Ontbinding arbeidsovereenkomst op verzoek werknemer, Ontbinding arbeidsovereenkomst tijdens ziekte, Verstoorde arbeidsverhouding, Causaal verband, Verwijtbare werkloosheid, Dringende reden, ZW-maatregel wegens dezelfde gedraging

Samenvatting

Uit artikel 3, vijfde lid, Wet Suwi vloeit voort dat de Raad van Bestuur van het Uwv en de niet rechtspersoon Uwv als partij moet worden aangemerkt.

Geen reden bestaat om aan te nemen dat causaal verband tussen (het verzoek tot) ontbinding van de arbeidsovereenkomst door appellant en (de aard van) …

Verder lezen
Terug naar overzicht