USZ 2002/269, CRvB 07-08-2002, , 99/6431 WW

Inhoudsindicatie

Invorderingsbesluit, Invorderingskosten

Samenvatting

Ingevolge art. 12 van het Besluit Tica inzake betaling, terugvordering en tenuitvoerlegging van boeten en onverschuldigd betaalde uitkering (Besluit betaling) zijn wettelijke rente en de kosten van invordering verschuldigd vanaf het tijdstip dat de termijn is verstreken waarbinnen volgens het besluit van het Lisv, te weten het invorderingsbesluit, moest worden betaald.

De aan het slot van het aan appellante gezonden terugvorderingsbesluit alsmede het boetebesluit vermelde termijn van zes weken moet geacht worden erop te zijn gericht om daarbinnen tot een…

Verder lezen
Terug naar overzicht