USZ 2002/275, CRvB 13-08-2002, , 00/2930 AAW/WAO (met annotatie van Red.)

Inhoudsindicatie

Proceskostenvergoeding, Beroep tegen uitblijven besluit, Wegingsfactor

Samenvatting

Hangende beroep tegen de fictieve weigering wordt het bestreden besluit genomen.

De grief dat de rechtbank ten onrechte heeft geweigerd gedaagde in de proceskosten van appellante te veroordelen is terecht voorgedragen. Appellante heeft immers beroep moeten instellen om te bewerkstelligen dat het bestreden besluit werd genomen. In een dergelijk geval ligt het in de rede dat de rechtbank gebruik maakt van de in art. 8:75 van de Awb neergelegde bevoegdheid wanneer zij constateert dat het…

Verder lezen
Terug naar overzicht