USZ 2002/276, CRvB 23-07-2002, , 99/5115 NABW, 02/1688 NABW, 02/1689 NABW

Inhoudsindicatie

Terugvordering, Hoger bedrag, Reformatio in peius

Samenvatting

Gedaagde is op grond van artikel 81 lid 1 (oud) Abw verplicht om tot terugvordering tot een hoger bedrag over te gaan, nadat op grond van de eerst in bezwaar door appellant overgelegde informatie was gebleken dat het bedrag van de ten onrechte verleende bijstand hoger was dan bij het nemen van het primaire besluit werd aangenomen. Geen strijd met het in artikel 7:11 Awb neergelegde verbod van reformatio in peius door in het besluit op…

Verder lezen
Terug naar overzicht