USZ 2002/280, CRvB 13-08-2002, , 00/3562 AAWAO (met annotatie van Red.)

Inhoudsindicatie

Maatman, Ontwikkeling

Samenvatting

In casu is er geen sprake geweest van een “ontwikkeling van de maatman”, als bedoeld in vaste rechtspraak van de Raad1. Daaronder wordt verstaan de omstandigheid dat in geval van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van een verzekerde de nog verrichte werkzaamheden en het daarmee verdiende inkomen een zodanige ontwikkeling doormaken dat de per dag ontvangen beloning uitstijgt boven het loon dat verdiend werd voor het intreden van de arbeidsongeschiktheid. In zo’n geval dienen die hogere verdiensten als maatstaf te worden gehanteerd…

Verder lezen
Terug naar overzicht