USZ 2002/290, CRvB 13-08-2002, , 00/952 ZW, 00/953 ZW, 00/955 ZW

Inhoudsindicatie

Bekendmaking besluit, Laatstelijk bekend adres, Vakantieadres

Samenvatting

1. Nu de besluiten zijn gezonden naar het aan gedaagde laatstelijk bekende woonadres van appellant, zijn deze besluiten in overeenstemming met het bepaalde in art. 3:41 van de Awb bekend gemaakt. De termijnen waarbinnen appellant een bezwaarschrift had kunnen indienen, zijn aangevangen op de dag na die waarop deze besluiten aan hem zijn toegezonden.

2. Een betrokkene die voor langere tijd afwezig is, dient toereikende maatregelen te treffen ter behartiging van de…

Verder lezen
Terug naar overzicht