USZ 2002/294, CRvB 13-09-2002, , 99/6197 WAO (met annotatie van Malva Driessen)

Inhoudsindicatie

Anticumulatie, Inkomsten uit arbeid, WW-uitkering, Uitleg art. 2 Regeling samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering met inkomsten uit arbeid

Samenvatting

Aan de toelichting bij artikel 2 van de Regeling kan de gedachte worden ontleend dat slechts bij tijdelijk wegvallen (onderbreken) van de inkomsten uit arbeid door ziekte of werkloosheid, de voor die inkomsten (tijdelijk) in de plaats komende uitkering mede onder die inkomsten uit arbeid moeten worden verstaan. Die omstandigheid – het tijdelijk onderbroken zijn van de inkomsten uit arbeid – zou…

Verder lezen
Terug naar overzicht