USZ 2002/297, CRvB 03-09-2002, , 00/6316 NABW, 01/3016 NABW (met annotatie van Ed van den Bogaard)

Inhoudsindicatie

IVBPR, Vakantieduur, Vrijstelling arbeidsverplichtingen, Leeftijdsdiscriminatie

Samenvatting

Artikel 1 van de met ingang van 1 april 1998 in werking getreden Regeling gebruikelijke vakantieduur bepaalt dat onder de gebruikelijke vakantieduur, bedoeld in artikel 9 lid 1 onder d Abw, voor belanghebbenden van 57,5 jaar en ouder wordt verstaan 13 weken per kalenderjaar en voor de overige belanghebbenden 4 weken. Gelet op de totstandkoming is deze verruiming van vakantieduur voor bijstandsgerechtigden van 57,5 jaar en ouder gericht op belanghebbenden van wie wederinpassing in…

Verder lezen
Terug naar overzicht