USZ 2002/299, CRvB 10-09-2002, , 00/4643 NABW

Inhoudsindicatie

Woonplaats, Wilsuiting, Feitelijke omstandigheden

Samenvatting

In verband met artikel 1:10 lid 1 BW wordt voor de toepassing van artikel 63 als hoofdregel aangehouden dat als gemeente van bijstand is aangewezen de gemeente waar belanghebbende zijn woonstede heeft en, bij gebreke daarvan, de plaats van zijn werkelijk verblijf. In artikel 1:11 lid 1 BW is bepaald dat een natuurlijk persoon zijn woonstede verliest door daden waaruit zijn wil blijkt haar prijs te geven. Gelet op de wetsgeschiedenis van die bepaling sluit dit…

Verder lezen
Terug naar overzicht