USZ 2002/3, CRvB 07-11-2001, , 99/4456 WW

Inhoudsindicatie

Fraude, Verrichten van niet-verzekeringsplichtige arbeid, Onrechtmatig verkregen bewijs, Inbreuk privacy, Schattenderwijs vaststelling omvang werkzaamheden, Zorgvuldig onderzoek

Samenvatting

De stelling dat het bewijs, ontleend aan het opsporingsrapport, op onrechtmatige wijze is verkregen, in het bijzonder omdat de observaties niet zijn gedaan door een opsporingsambtenaar maar door een fraudecontroleur, wordt verworpen omdat niet gebleken is dat bij het onderzoek, voor zover gericht op het vaststellen van appellants uitkeringsrecht, voorschriften zijn geschonden als neergelegd in de Organisatiewet sociale verzekeringen en de…

Verder lezen
Terug naar overzicht