USZ 2002/302, CRvB 03-09-2002, , 01/2167 WVG

Inhoudsindicatie

Omvang aanvraag

Samenvatting

De omvang van de aanvraag van een belanghebbende moet worden vastgesteld aan de hand van alle relevante feiten en omstandigheden van het concrete voorliggende geval. Uit de gedingstukken blijkt niet van een ruimere omvang van de aanvraag van betrokkene dan waarvan de gemeente bij de voorbereiding van het primaire besluit is uitgegaan. De Raad acht van betekenis dat uit de rapportage van het adviesorgaan niet concreet blijkt dat betrokkene een meer omvattende aanvraag heeft gedaan dan is behandeld en dat van zodanige bedoeling ook niet blijkt…

Verder lezen
Terug naar overzicht