USZ 2002/303, CRvB 05-09-2002, , 00/647 ALGEM, 00/650 ALGEM, 00/652 ALGEM, 00/654 ALGEM, 00/655 ALGEM, 00/656 ALGEM, 00/659 ALGEM, 00/661 ALGEM, 00/662 ALGEM, 00/663 ALGEM, 00/664 ALGEM

Inhoudsindicatie

Verzekeringsplicht interimcontrollers, Tussenkomst, Zelfstandigheid, Feitelijk persoonlijk arbeid verrichten

Samenvatting

Onder verwijzing naar vaste jurisprudentie oordeelt de Raad dat aan de toepasselijkheid van artikel 5 van de sociale werknemersverzekeringswetten in samenhang met artikel 3 van het Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655, pas met ingang van 1 september 1998 de eventuele zelfstandigheid van de interimcontrollers in de weg staat. Aangezien in de onderhavige gedingen de verzekeringsplicht in de periode voor 1 september 1998 aan de orde is, was anders dan de…

Verder lezen
Terug naar overzicht