USZ 2002/304, CRvB 19-09-2002, , 00/5719 ALGEM

Inhoudsindicatie

Verzekeringsplicht, Verzekeringsgeneeskundig adviseur, Gezagsverhouding, Wezenlijk onderdeel organisatie, Zelfstandigheid

Samenvatting

Gedaagde, verzekeringsgeneeskundige en orthopedisch chirurg, verricht voor een (zorg)verzekeraar advieswerkzaamheden. De Raad is van oordeel dat de werkzaamheden van gedaagde, die hij naar eigen inzicht en deskundigheid als medicus verricht, louter van adviserende aard zijn, welke voor de (zorg)verzekeraar geen bindend karakter hebben. De omstandigheid dat de werkzaamheden een dusdanig wezenlijk onderdeel vormen van de organisatie van de (zorg)verzekeraar kan een aanwijzing…

Verder lezen
Terug naar overzicht