USZ 2002/308, CRvB 28-05-2002, , 99/5974 AAW

Inhoudsindicatie

Niet tijdig besluit op aanvraag, Schadevergoeding, Wettelijke rente, Zelfstandig schadebesluit

Samenvatting

Het besluit op appellantes aanvraag is genomen in strijd met het bepaalde in artikel 5 lid 2 Besluit beslistermijnen sociale verzekeringswetten, zoals dit Besluit ten tijde in geding luidde. De beslistermijn bedroeg vier maanden, welke termijn in casu is overschreden. Na ommekomst van die termijn was gedaagde, nu er geen verdaging heeft plaatsgevonden, in verzuim. Hiermee is in beginsel de onrechtmatigheid van het besluit en de toerekening van de daaruit…

Verder lezen
Terug naar overzicht