USZ 2002/31, CRvB 27-11-2001, , 99/3109 NABW

Inhoudsindicatie

Bijzondere bijstand, Kosten curator

Samenvatting

Ten onrechte is appellants aanvraag om bijzondere bijstand in de kosten van de curator afgewezen omdat hij deze kosten gelet op de zgn. beslagvrije voet uit het eigen inkomen had kunnen voldoen. Met de vaststelling dat sprake is van uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende noodzakelijke kosten van het bestaan is gegeven dat appellant in beginsel aanspraak kan maken op bijzondere bijstand in de onderhavige kosten. Bij de vervolgens uit te voeren middelentoets is bepalend of sprake is van draagkracht als bedoeld in de…

Verder lezen
Terug naar overzicht