USZ 2002/310, CRvB 06-09-2002, , 99/5021 WAOCON

Inhoudsindicatie

Bezwaar, Horen, Nadere gegevens

Samenvatting

Appellant heeft aangevoerd dat gedaagde, alvorens het bestreden besluit te nemen, het op verzoek van de bezwaarverzekeringsarts uitgebrachte psychiatrisch rapport ten onrechte niet voor commentaar aan appellant heeft gestuurd.

De Raad overweegt hieromtrent dat, nu appellant niet is gehoord naar aanleiding van zijn bezwaar, omdat hij had aangegeven daarop geen prijs te stellen, artikel 7:9 van de Awb in dit geval als zodanig niet van toepassing is. Dit neemt niet weg dat gedaagde er uit…

Verder lezen
Terug naar overzicht