USZ 2002/317, CRvB 01-10-2002, , 00/4021, 00/4223, 01/633 (met annotatie van Malva Driessen)

Inhoudsindicatie

(Ratio) Anti-cumulatie, Duur anti-cumulatie, Verhouding schatting en anticumulatie, Systematiek schatting na beëindiging anti-cumulatie binnen drie jaar

Samenvatting

1. De artikelen 33 AAW en 44 WAO hebben tot doel een voorziening te bieden voor de gevallen waarin een arbeidsongeschikte inkomsten uit arbeid geniet, maar nog niet vaststaat of de verrichte arbeid kan worden aangemerkt als arbeid als bedoeld in de artikelen 5 AAW en 18 WAO. Mede met het oog op de reïntegratie in het arbeidsproces bieden…

Verder lezen
Terug naar overzicht