USZ 2002/318, CRvB 15-10-2002, , 99/4392 WAO

Inhoudsindicatie

Omvang heroverweging in bezwaar

Samenvatting

Naar aanleiding van hetgeen namens appellante in hoger beroep is aangevoerd, de reacties daarop van de zijde van gedaagde en het verhandelde ter zitting, overweegt de Raad voorts dat geen rechtsregel zich er tegen verzet dat, indien, zoals in dit geval, eerst in de bezwaarprocedure tegen een primair besluit, houdende weigering van een WAO-uitkering op de grond dat geen sprake is van een voor het recht op uitkering relevante mate van arbeidsongeschiktheid, wordt vastgesteld dat alsnog sprake…

Verder lezen
Terug naar overzicht