USZ 2002/323, CRvB 16-10-2002, , 00/4461 AKW

Inhoudsindicatie

Onbillijkheid van overwegende aard, Onbekendheid met de regelgeving

Samenvatting

De Raad stelt vast dat gedaagde bij de toepassing van de vrijstellingsregeling van de verzekeringsplicht ingevolge de AOW, Anw en AKW onder meer als beleid voert dat geen terugwerkende kracht wordt verleend van een vrijstelling, indien het niet eerder aanvragen van de vrijstelling het gevolg is van onbekendheid of niet volledige bekendheid met de regelgeving. De Raad acht dit onderdeel van gedaagdes beleid, mede gelet op de wetsgeschiedenis van deze bepaling en de jurisprudentie van de Raad…

Verder lezen
Terug naar overzicht