USZ 2002/328, CRvB 27-09-2002, , 01/3886 WAO

Inhoudsindicatie

Bezwaarprocedure, Medische besluitenregeling, Fair trial

Samenvatting

In zijn uitspraak van 13 februari 2002, «USZ» 2002/101, is de Raad tot het oordeel gekomen dat artikel 6 EVRM – in ieder geval voor wat betreft de in dit geding aan de orde zijnde elementen ervan – uitsluitend ziet op procedures van rechterlijke aard. De Raad is derhalve van oordeel dat een bestuursorgaan – anders dan de rechter – op grond van artikel 6 EVRM niet hoeft af te wijken van de medische besluitenregeling en…

Verder lezen
Terug naar overzicht