USZ 2002/333, CRvB 01-10-2002, , 99/3751 WAO

Inhoudsindicatie

Geregelde oppassing en verzorging

Samenvatting

De Raad heeft al eerder geoordeeld – onder meer in zijn uitspraken gepubliceerd in «USZ» 1999/24 – dat het beleid van appellant ter zake van de toepassing van de artikelen 13 AAW en 22 WAO aanvaardbaar kan worden geacht. Dat beleid is gebaseerd op indeling in twee categorieën, te weten verhoging tot 85-100% van de grondslag, respectievelijk 100/108 maal het dagloon of het vervolgdagloon. Onder geregelde verzorging moet ingevolge dat beleid worden verstaan…

Verder lezen
Terug naar overzicht