USZ 2002/338, CRvB 03-09-2002, , 00/6339 NABW

Inhoudsindicatie

Voorwaarde, Besluit, Procedurebeslissing

Samenvatting

Met de opgelegde voorwaarde, dat de betrokkene zich via een huisarts moet laten verwijzen naar professionele psychiatrische hulpverlening, heeft de gemeente beoogd te bevorderen dat de medische situatie van betrokkene verbetert, zodat hij uiteindelijk weer in de arbeid kan worden ingeschakeld en zijn Abw-uitkering kan worden verminderd of beëindigd. Het opleggen van deze op art. 106 Abw berustende verplichting schept voor betrokkene een rechtsplicht tot naleving. Het betreft een besluit in de zin van art. 1…

Verder lezen
Terug naar overzicht