USZ 2002/339, CRvB 01-10-2002, , 00/2054 IOAW

Inhoudsindicatie

Belang, Vaststelling woonplaats

Samenvatting

Appellant staat ingeschreven in het register van de gemeente H, maar verblijft doorgaans op zijn boot met vaste ligplaats in de gemeente M. B&W van H wijzen de IOAW-aanvraag van appellant af en zenden deze door naar B&W van M, die toekent. Appellant komt tegen de afwijzing van B&W van H. in bezwaar.

De Raad is van oordeel dat uit het samenstel van de artikelen 11 en 12 IOAW en de wettelijke…

Verder lezen
Terug naar overzicht