USZ 2002/343, CRvB 06-11-2002, , 01/3383 ZFW, 02/4877 ZFW

Inhoudsindicatie

Onrechtmatige inschrijving, Einde dienstverband, Schadevergoeding

Samenvatting

Betrokkene was, ingevolge het bepaalde in artikel 14 lid 3 van het Inschrijvingsbesluit, verplicht gedaagde terstond, althans binnen de in het vierde lid van dat artikel bedoelde termijn in kennis te stellen van feiten en omstandigheden, welke tot beëindiging van de inschrijving als verzekerde leiden. Dat de verplichte ziekenfondsverzekering eindigt bij het einde van de dienstbetrekking acht de Raad een feit dat van algemene bekendheid moet worden geacht1.

Uitspraak

I. Ontstaan en loop van het…

Verder lezen
Terug naar overzicht