USZ 2002/346, CRvB 29-10-2002, , 00/1107 NABW

Inhoudsindicatie

Terugvordering, Dringende redenen, Zesmaandenjurisprudentie

Samenvatting

Het beroep van belanghebbende op de zogeheten zesmaandenjurisprudentie faalt. Die jurisprudentie heeft betrekking op wettelijke bepalingen waarin, anders dan in artikel 57 ABW en artikel 81 Abw, sprake is van een bevoegdheid van het bestuursorgaan de onverschuldigd betaalde uitkering terug te vorderen. De in het onderhavige geval van toepassing zijnde bepalingen uit de ABW en Abw leggen het bestuursorgaan de verplichting op om tot terugvordering te besluiten.1

Overigens heeft de Raad meer dan eens geoordeeld2 dat de…

Verder lezen
Terug naar overzicht