USZ 2002/349, CRvB 11-10-2002, , 00/4022 AKW, 01/5501 AKW

Inhoudsindicatie

Geheimhouding

Samenvatting

Gedaagde heeft zich ter rechtvaardiging van zijn verzoek om toepassing van artikel 8:29 Awb beroepen op het Besluit van de Minister van Buitenlandse zaken, houdende beleidsregels omtrent het verstrekken van informatie over verificatieonderzoeken in India en Pakistan, Stcrt. 2002, nr. 134. Naar het oordeel van de Raad dient in de onderhavige zaak geen andere toetsingsmaatstaf te worden aangelegd dan is gehanteerd in bijvoorbeeld de uitspraak van 12 december 20011. Het eerdergenoemde Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken maakt…

Verder lezen
Terug naar overzicht