USZ 2002/350, CRvB 25-10-2002, , 00/2367 AKW

Inhoudsindicatie

Proceskostenvergoeding, Beroepsmatig verleende rechtsbijstand, Vakbond

Samenvatting

Aan de orde is de vraag of de door de gemachtigde aan appellante verleende rechtsbijstand dient te worden aangemerkt als “beroepsmatig verleende rechtsbijstand” als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van het Besluit proceskosten bestuursrecht. De Raad beantwoordt deze vraag bevestigend en overweegt daartoe dat de gemachtigde als juridisch medewerker werkzaam is bij de Vakbond voor Defensiepersoneel, dat voor het lidmaatschap van die vakbond de leden – zoals ook appellante – een maandelijkse contributie verschuldigd zijn en…

Verder lezen
Terug naar overzicht