USZ 2002/43, CRvB 05-12-2001, , 00/843 WAO

Inhoudsindicatie

Herstel verzuim, Consequenties termijnoverschrijding voorhouden, Zorgvuldigheid

Samenvatting

Zoals de Raad al eerder heeft overwogen in de uitspraak van 5 april 20001, ligt het gelet op de strekking van de bezwaarprocedure, om belanghebbenden op betrekkelijk eenvoudige wijze in de gelegenheid te stellen een besluit ter heroverweging aan het betreffende bestuursorgaan voor te leggen, niet in de rede dat het bestuursorgaan die heroverweging doet afstuiten op de omstandigheid dat betrokkene niet tijdig gevolg heeft gegeven aan de mogelijkheid om een gepleegd verzuim te herstellen, zonder dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht