USZ 2002/44, CRvB 11-12-2001, , 00/4044 NABW

Inhoudsindicatie

Doorbreking appèlverbod, Wraking

Samenvatting

Voor kennisneming van een appèl in weerwil van het in artikel 18 lid 2 aanhef en onder b Ber.w. neergelegd appèlverbod kan grond bestaan indien sprake is van een evidente schending van eisen van goede procesorde dan wel van fundamentele rechtsbeginselen, zodanig dat van een eerlijk proces geen sprake is.

Met het wijzen van de aangevallen uitspraak zijn essentiële voorschriften van de wrakingsprocedure niet nageleefd, waardoor in zoverre geen sprake is geweest van een eerlijk proces. Blijkens de wetsgeschiedenis…

Verder lezen
Terug naar overzicht