USZ 2002/48, CRvB 12-12-2001, , 99/3896 AAW/WAO

Inhoudsindicatie

Verhoging

Samenvatting

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat artikel 48 IWS beoogt te voorkomen dat voor bepaalde categorieën van werknemers de uitkering beneden het relevante sociale minimum terecht komt. Gelet op dit oogmerk is de Raad van oordeel dat de tekst van het artikel 48 lid 1 IWS niet dwingt tot de conclusie dat daar waar sprake is van uitkeringen ingevolge de AAW én de WAO toekenning van een verhoging slechts aan de orde kan komen indien beide uitkeringen worden berekend naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 80 tot 100%.

Verder lezen
Terug naar overzicht