USZ 2002/52, CRvB 08-01-2002, , 99/2955 NABW, 99/2956 NABW

Inhoudsindicatie

Aanvraag, Buiten behandeling laten, Bank- en giroafschriften, Akte van scheiding en deling

Samenvatting

Gedaagde was gerechtigd om van de gevraagde gegevens in elk geval de bank- en giroafschriften van de laatste drie maanden en de definitieve akte van scheiding en deling van appellante te verlangen om een goede beoordeling van haar aanvraag mogelijk te maken. Er is geen grond om te oordelen dat appellante niet redelijkerwijs de beschikking had kunnen krijgen over kopieën van de bank- en giroafschriften. Indien haar ex-echtgenoot…

Verder lezen
Terug naar overzicht