USZ 2002/56, CRvB 05-12-2001, , 00/4381 WVG

Inhoudsindicatie

Woningaanpassing

Samenvatting

Artikel 2.6 van de Verordening bepaalt dat de gemeente een financiële tegemoetkoming in de kosten van een woonvoorziening als bedoeld in artikel 2.1 onder b en c, maximaal eenmaal per zeven jaar verleent indien de noodzaak van het treffen van deze woonvoorziening het gevolg is van een verhuizing waar, op grond van ergonomische beperkingen, geen aanleiding toe bestond.

Bedoelde bepaling begrenst de zorgplicht ter zake van woonvoorzieningen in het geval van een verhuizing welke niet wegens ergonomische beperkingen van de gehandicapte…

Verder lezen
Terug naar overzicht