USZ 2002/57, CRvB 13-12-2001, , 00/4638 AWBZ

Inhoudsindicatie

Persoonsgebonden budget, Hardheidsclausule

Samenvatting

Uit de systematiek van de Regeling Ziekenfondsraad subsidiëring zorg op maat verstandelijk gehandicapten 1997 vloeit voort dat het bedrag bij de voor de verzekerde geïndiceerde budgetcategorie in beginsel maatgevend is voor de in te kopen zorg en moet dat bedrag geacht worden daarvoor toereikend te zijn. De (subjectieve) wens van de betrokken verzekerde ten aanzien van de omvang en de inrichting van de zorg kan dan ook niet maatgevend worden geacht voor de hoogte van het toe te kennen PGB. De omstandigheid…

Verder lezen
Terug naar overzicht