USZ 2002/6, CRvB 06-11-2001, , 99/10 NABW, 99/28 NABW

Inhoudsindicatie

Gezamenlijke huishouding, Zelfstandige woning, Hoofdverblijf

Samenvatting

Uit de wetsgeschiedenis van art. 3 Abw volgt dat met het begrip “woning” in de Abw beoogd is aansluiting te zoeken bij de (destijds vigerende) Wet individuele huursubsidie. Daar wordt onder woning een zelfstandige woning verstaan, dat wil zeggen een woning voorzien van een eigen toegang, waarbij geen wezenlijke woonfuncties met anderen worden gedeeld. Eigen toegang houdt een bereik in zonder andermans ruimtes te hoeven passeren.

De woonruimten van appellanten voldoen elk aan…

Verder lezen
Terug naar overzicht