USZ 2002/65, CRvB 27-12-2001, , 00/6286 AW (met annotatie van Red.)

Inhoudsindicatie

Beroepschrift, Gronden

Samenvatting

In het voorlopige beroepschrift is het volgende aangevoerd: “Eiser kan zich op de volgende, nog nader aan te vullen gronden, met deze beslissing niet verenigen. De beslissing komt in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en dan met name het zorgvuldigheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel.”

De Raad is van oordeel dat deze passage geen enkele duidelijkheid verschaft omtrent hetgeen partijen naar het oordeel van opposant verdeeld houdt. Die passage kan dan ook niet als grond, bedoeld in artikel…

Verder lezen
Terug naar overzicht