USZ 2002/71, CRvB 18-01-2002, , 00/2778 AAW/WAO

Inhoudsindicatie

Schadevergoeding, Wettelijke rente over pensioenpremie

Samenvatting

De keuze van appellante en haar pensioenverzekeraar om bij de bepaling van de hoogte van de verschuldigde premie betekenis te hechten aan de mate van arbeidsongeschiktheid in de zin van de AAW en de WAO houdt weliswaar verband met (de hoogte van) aan deze wetten te ontlenen aanspraken op uitkeringen, maar de Raad ziet niet in dat om die reden een relevant causaal verband moet worden aangenomen tussen de gestelde schade (wettelijke rente over ten onrechte betaalde premiebedragen) en…

Verder lezen
Terug naar overzicht