USZ 2002/74, CRvB 05-02-2002, , 00/1559 AAW/WAO (met annotatie van BB)

Inhoudsindicatie

Recht op loon, Verlengde loondoorbetalingsverplichting, Te late aangifte ziekmelding, Niet uitbetalen arbeidsongeschiktheidsuitkering, Detentie, Insolventie werkgever

Samenvatting

De Raad stelt voorop dat appellants werkgever niet heeft voldaan aan de op hem rustende wettelijke verplichting tot aangifte van de ziekmelding binnen dertien weken, en dat in verband daarmee de in art. 7:629 lid 1, tweede volzin van het BW gegeven regeling van toepassing is, inhoudende een verlenging – met de duur van de vertraging – van de periode van 52 weken…

Verder lezen
Terug naar overzicht