USZ 2002/75, CRvB 06-02-2002, , 00/1589 AAW/WAO (met annotatie van Red.)

Inhoudsindicatie

Arbeidsongeschiktheidtoename, Toename op arbeidskundige gronden, Ingangsdatum wachttijd

Samenvatting

Betrokkene heeft verzocht om herziening van zijn uitkering. Uit onderzoek van de verzekeringsgeneeskundige is daarna gebleken dat de medische belastbaarheid van betrokkene ongewijzigd is gebleven.

De Raad is van oordeel dat in een dergelijke situatie, waarbij de betrokkene geen datum vermeldt met ingang waarvan de arbeidsongeschiktheid op arbeidskundige gronden zou zijn toegenomen, een arbeidskundige beoordeling dient te worden gemaakt per de datum waarop om herziening van de uitkering is verzocht. Mocht uit dat onderzoek volgen…

Verder lezen
Terug naar overzicht