USZ 2002/80, CRvB 16-01-2002, , 00/4067 AOW, 00/4371 AOW, 00/4372 AOW

Inhoudsindicatie

Schuldig nalatig, Ambtshalve aanslag, Verweer dat aanslag ten onrechte of te hoog is vastgesteld, Gevolgen van bedrijfsvoering dienen voor risico van appellant te komen

Samenvatting

Uit de door de belastingdienst verstrekte gegevens blijkt dat de aanslag over 1995 ambtshalve is vastgesteld, zodat reeds uit het bepaalde in artikel 18 lid 3 onder a Wfv volgt dat appellant over dat jaar schuldig nalatig is.

Met de rechtbank is de Raad voorts van oordeel dat hetgeen appellant heeft aangevoerd bezwaarlijk anders kan worden gekwalificeerd dan als een verweer…

Verder lezen
Terug naar overzicht