USZ 2002/85, CRvB 16-01-2002, , 99/3327 AAW

Inhoudsindicatie

Gelijkheidsbeginsel, Maatregel

Samenvatting

De rechtbank is van oordeel dat alhoewel appellant in beginsel bevoegd is vanwege de te laten indiening van de jaarstukken een maatregel op te leggen van 20% over de te late periode van 152 kalenderdagen, de opgelegde maatregel de rechterlijke toets niet kan doorstaan. De onderhavige overtreding heeft niet geleid tot enige vorm van benadeling van appellant. Verder heeft het systeem van maatregelen, zoals neergelegd in artikel 3 Maatregelenbesluit tot gevolg dat in strijd met het gelijkheidsbeginsel bij identieke overtredingen een verschillende…

Verder lezen
Terug naar overzicht