USZ 2002/88, CRvB 09-01-2002, , 99/2102 AOW, 00/1458 AOW

Inhoudsindicatie

Andere aanvraag en andere wettelijke regeling ten grondslag aan tweede besluit, Kennelijk ongegrond bezwaar

Samenvatting

Het besluit van 17 maart 2000 kan niet aangemerkt worden als een besluit waarbij het bestreden besluit wordt gewijzigd, nu aan het besluit van 17 maart 2000 een andere aanvraag ten grondslag ligt dan aan het bestreden besluit en het besluit van 17 maart 2000 betrekking heeft op het met ingang van 21 oktober 1998 gewijzigde artikel 24 van KB 164 en het bij die wijziging behorende overgangsrecht, waarbij andere beoordelingsmaatstaven een…

Verder lezen
Terug naar overzicht