USZ 2002/89, CRvB 09-01-2002, , 00/6055 AOW

Inhoudsindicatie

Vrijwillige verzekering AOW en Anw, Maximale premie, Niet tijdig verstrekken inkomensgegevens, Negeren in bezwaar overgelegde gegevens

Samenvatting

In de geschetste omstandigheden mocht gedaagde naar het oordeel van de Raad ervan uitgaan dat appellant niet had voldaan aan de in de zojuist weergegeven bepaling neergelegde voorwaarde en kon hij de na het nemen van het besluit van 5 augustus 1999 alsnog ingezonden inkomensgegevens naast zich neerleggen. In verweer heeft gedaagde niet ten onrechte opgemerkt, dat de door appellant alsnog verstrekte inkomensgegevens zijn vervat in een aangifteformulier…

Verder lezen
Terug naar overzicht