USZ 2002/90, CRvB 24-01-2002, , 99/5829 CSV

Inhoudsindicatie

Redelijke termijn, Meerdere procedures

Samenvatting

Het overschrijden van de redelijke termijn in een zaak waarin het gaat om een verplichting naar burgerlijk recht, kan meebrengen dat een bestuursorgaan niet (onverkort) kan vasthouden aan zijn besluit, mits de overschrijding in overwegende mate aan het orgaan kan worden toegerekend. Dit geldt niet als de overschrijding is gelegen in de behandelingsduur bij de rechter. Echter: indien niet verontschuldigbare gebreken in de gevalsbehandeling ertoe leiden dat meer dan één procedure moet worden gevoerd om de rechtsstrijd tot…

Verder lezen
Terug naar overzicht