USZ 2002/91, CRvB 19-02-2002, , 99/1675 AAW (met annotatie van Red.)

Inhoudsindicatie

Arbeidsongeschiktheid, TBS

Samenvatting

De Raad is op basis van de medische gegevens van oordeel dat niet is komen vast te staan dat bij appellant ten tijde van het in belang zijnde geding sprake was van uit ziekte of gebrek voortvloeiende beperkingen ten aanzien van het verrichten van arbeid. Hierbij merkt de Raad in de lijn van zijn eerdere jurisprudentie – zie onder meer RSV 1991/177 – nog op dat uit de enkele omstandigheid dat in het kader van een strafrechtelijke veroordeling TBS is opgelegd, niet…

Verder lezen
Terug naar overzicht