USZ 2002/93, CRvB 27-02-2002, , 99/3361 WW

Inhoudsindicatie

Overneming betalingsverplichtingen, Compensatie, Toerekenen

Samenvatting

In de eerste plaats wordt vastgesteld dat aan de voorwaarden voor compensatie is voldaan. Op voet van artikel 6:127 BW vindt compensatie van vorderingen slechts plaats tot hun gemeenschappelijk beloop. Nu de vorderingen van appellant op de werkgever de tegenvordering van de werkgever aanzienlijk overtreft, dient te worden bezien welke deel van appellants vordering tengevolge van de compensatie teniet is gegaan. Daarvoor dienen de artikelen 6:43 en 6:44 BW tot maatstaf. Gelet op…

Verder lezen
Terug naar overzicht