USZ 2002/96, CRvB 21-02-2002, , 99/1868 ALGEM, 99/1873 ALGEM, 00/4525 ALGEM, 01/5967 ALGEM, 02/546 ALGEM

Inhoudsindicatie

Verzekeringsplicht interim-administrateurs, Tussenkomst, Persoonlijke arbeidsverrichting

Samenvatting

Voor de toepasselijkheid van de zogenaamde tussenkomstbepaling, is een contractuele verplichting tot persoonlijke arbeidsverrichting niet vereist. Het feitelijk persoonlijk verrichten van de arbeid volstaat. Het op incidentele basis vervangen van een door tussenkomst werkzame interim-administrateur door een andere, gekwalificeerde medewerker brengt niet mee dat niet langer is voldaan aan het vereiste van feitelijke persoonlijke dienstverrichting.

Uitspraak

I. Ontstaan en loop van de gedingen

Met ingang van 1 januari 2002 is de Wet structuur…

Verder lezen
Terug naar overzicht