USZ 2002/98, CRvB 13-02-2002, , 00/3947 WAO (met annotatie van Red.)

Inhoudsindicatie

Premiebesluit 1997, Bevoegdheid, Buiten toepassing laten medische besluitenrgeling, Bezwaarprocedure, Medische besluitenregeling, Equality of arms, Taak rechter bij toepassing art. 8:32, lid 2 Awb, Transcriptie medische gegevens, Procedure in twee rechterlijke instanties

Samenvatting

1. Het premiebesluit van 5 september 1997, waarin voor het premiejaar 1998 het gedifferentieerde premiepercentage is vastgesteld, is niet onbevoegd genomen. In dit verband is de uit de wettelijke bepalingen voortvloeiende systematiek van de premieheffing van belang, met name het gegeven…

Verder lezen
Terug naar overzicht