USZ 2003/10, CRvB 30-10-2002, , 01/5587 Wet REA

Inhoudsindicatie

Werkvoorziening, Reïntegratie-instrument

Samenvatting

De Raad is, anders dan destijds bij de toetsing van (werk)voorzieningen ingevolge het zevende lid van artikel 57 (oud) van de AAW, naar huidig recht niet bevoegd bij uitspraak te beoordelen of gehele of gedeeltelijke afwijzing van een verzoek om een voorziening strookt met de redelijkheid.

Uitspraak

I. Ontstaan en loop van het geding

Met ingang van 1 januari 2002 is de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in werking getreden. Ingevolge de Invoeringswet Wet…

Verder lezen
Terug naar overzicht