USZ 2003/100, CRvB 21-01-2003, , 00/4611 WAO (met annotatie van Red.)

Inhoudsindicatie

Schattingsbesluit WAO, WAZ, Wajong (SB), Besluit uurloonschatting 1999 (BUS)

Samenvatting

De aan de schatting ten grondslag gelegde functies zijn geselecteerd aan de hand van respectievelijk de zogeheten stappen 1b, 3 en 1 van het BUS, waarbij de mediane loonwaarde van die functies, bepaald met toepassing van de reductiefactor van stap 3 van het BUS, leidde tot een mate van arbeidsongeschiktheid van minder dan 15%. Uit de FIS-gegevens bleek dat er daarnaast ook nog een vijftal zogenaamde stap…

Verder lezen
Terug naar overzicht