USZ 2003/105, CRvB 04-12-2002, , 00/946 WW

Inhoudsindicatie

Overneming betalingsverplichtingen, Surséance van betaling en blijvende betalingsonmacht

Samenvatting

Het UWV heeft overneming van de betalingsverplichtingen van de werkgeefster geweigerd op de grond dat aan de werkgeefster surséance van betaling is verleend, als gevolg waarvan geen sprake is van blijvende betalingsonmacht in de zin van artikel 61 lid 1 WW.

Gelet op de wetsgeschiedenis concludeert de CRvB dat de wetgever in artikel 61 lid 1 WW tot uitdrukking heeft willen brengen dat een werkgever wiens betalingsmoeilijkheden formeel zijn vastgesteld door de faillietverklaring of de verlening van surséance van…

Verder lezen
Terug naar overzicht